RC-4000R

NTR-2

 

RNGY

TUR/A

WGSYRC-4000R

Certyfikaty CNBOP-PIB

Firma Stander uzyskała Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB na System transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych składający się z nadajnika NTR-2 oraz stacji odbiorczej RC-4000R .