RC-4000R

NTR-2

 

RNGY

TUR/A

WGSYRC-4000R

NTR-2

Nadajnik NTR-2 przeznaczony jest do pracy w radiowo-telefonicznym systemie monitorowania
zagrożeń zbudowanym na bazie stacji monitorowania RC-4000R w celu inteligentnej transmisji
alarmów pożarowych i uszkodzeniowych.