RC-4000R

NTR-2

 

RNGY

TUR/A

WGSYRC-4000R

Rep 147

 Retransmiter Rep 147 przeznaczony jest do przekazywania drogą radiową:
- sygnałów pochodzących z instalacji sygnalizacji włamania i napadu,
- stanów procesów technologicznych,
- elementów detekcyjnych, kontrolujących obecność gazów,
- systemów kontroli dostępu i innych.